Your location:Data recovery software>Step>Vietnamese>Khôi phục dữ liệu đĩa U trước khi tập tin bị ghi đè

Latest News

Khôi phục dữ liệu đĩa U trước khi tập tin bị ghi đè

Author:fsadmin

Views:

Làm cách nào để khôi phục dữ liệu đĩa U? Các phương pháp phổ biến là gì?

Trước khi tệp bị ghi đè, nó có thể được phục hồi theo nhiều cách khác nhau. Các phương pháp phục hồi dữ liệu đĩa U phổ biến là gì?

Phương pháp thứ nhất: Đơn giản và trực tiếp nhất là sử dụng phần mềm khôi phục dữ liệu để khôi phục. Ngày nay, các thao tác phần mềm khôi phục dữ liệu tương đối đơn giản, biến các hoạt động phức tạp mà trước đây không thể đạt được thành các tác vụ đơn giản có thể hoàn thành chỉ bằng vài cú click chuột.

Phương pháp 2: Khôi phục dữ liệu theo cách thủ công. Chuyên gia lấy các tập tin bị mất, phân vùng, vv bằng cách chỉnh sửa dữ liệu trong các lĩnh vực thập lục phân. Người dùng thông thường có thể mua dịch vụ khôi phục dữ liệu và để các chuyên gia giúp họ khôi phục dữ liệu.

Phương pháp 3: Tìm một công ty phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp. Nếu xảy ra lỗi vật lý nghiêm trọng trong đĩa U và phần mềm khôi phục dữ liệu không thể xử lý được, bạn có thể tìm một cơ quan khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp để tìm giải pháp.

Hướng dẫn 1: Làm thế nào để khôi phục dữ liệu bị mất đã bị xóa và định dạng bởi đĩa U?

Hướng dẫn này mô tả cách sử dụng phần mềm Bplandatarecovery để truy xuất các tệp đã vô tình bị xóa hoặc định dạng trên đĩa U. Hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cho trường hợp đĩa U không thể mở và nhắc nhở định dạng.

o

If you want to find more info about , you can go to the page ,the page intorduce about the info

Recommend article

Relate article